Materiały do budowy instalacji
katodowej oraz zdalny monitoring

MiniTrans Plus

zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

MiniTrans

zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

MiniLog2 - materiały do budowy instalacji katodowej oraz zdalny monitoring

MiniLog2

pomiary kontrolne i intensywne

Mikrowoltomierz DC2000

miernik napięcia stałego wysokiej czułości

Powerswitch LS100

przełącznik zasilania z przekaźnikiem elektronicznym 100A

Zasilacz 30A MiniTrans

przekaźnik mocy 30A

MiniControl

moduł rozszerzający dla SOK i powielacz kanałów pomiarowych

MiniTakt

taktowanie i synchronizacja

MiniSwitch dla MiniTrans

wyłącznik mocy

TYP-CARE Kettner

zestaw do izolacji przyłączy kablowych

TYP-CARE Mini Kettner DN32-DN50

zestaw do izolacji przyłączy kablowych

TYP-CARE-M Kettner

zestaw do izolacji króćców stalowych

Słupek pomiarowy dwudzielny

PVC/PMMA Kettner

Słupek pomiarowy typ 2K

PVC/PMMA Kettner

Słupek pomiarowy typ SOLAR-TEC II

PVC/PMMA Kettner

Anody

magnezowe, tytanowe, krzemowo-żelazne

CMPOLAR®

elektroda stałego odniesienia Cu/CuSO4 z dwoma próbkami

Permacell 1100

elektroda stałego odniesienia Cu/CuSO4

Permacell 1500

elektroda stałego odniesienia Cu/CuSO4 z kuponem 10cm2

Permacell 1500-2

elektroda stałego odniesienia Cu/CuSO4 z kuponami 10cm2 i 1cm2

Portacell

przenośna elektroda odniesienia Cu/CuSO4