Materiały wiskoelastyczne

VISCOTAQ® VISCOWRAP

system wiskoelastyczny dwutaśmowy

VISCOTAQ® VISCOMASTIC

wiskoelastyczny materiał uszczelniający i wypelniający

VISCOTAQ® VISCOSEALANT Flange Protection

zabezpieczanie połączeń kołnierzowych