AGCOR

Stal konstrukcyjna

Rozwiązania dla konstrukcji stalowych

Korozja to niezamierzone, odbywające się stopniowo niszczenie metali, powstające wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być katastrofalne, dlatego ogromne znaczenie mają właściwie przeprowadzone działania prewencyjne.

Wszystkie produkty przeznaczony dla konstrukcji stalowych znajdziesz skatalogowane poniżej.

Materiały kompozytowe – naprawa ubytków oraz wycieków

AGCOR

REINFORCEKiT® BEAM

naprawa kompozytowa uszkodzonych słupów i belek

więcej
AGCOR

DKiT®

ochrona przed korozją słupów stalowych

więcej

Materiały do zabezpieczenia konstrukcji stalowych oraz offshore

AGCOR

STEELCOAT™ SYSTEM

powłoki dla konstrukcji i rurociągów nadziemnych

więcej
AGCOR

PREMIER™ VOID FILLER

wypełniacz dla elementów nośnych, rur, kabli

więcej