Stal konstrukcyjna

Rozwiązania dla konstrukcji stalowych

 

Korozja to niezamierzone, odbywające się stopniowo niszczenie metali, powstające wskutek chemicznego lub elektrochemicznego oddziaływania środowiska, które je otacza. W przypadku konstrukcji budowlanych konsekwencje tego zjawiska mogą być katastrofalne, dlatego ogromne znaczenie mają właściwie przeprowadzone działania prewencyjne.
 
Wszystkie produkty przeznaczony dla konstrukcji stalowych znajdziesz skatalogowane poniżej.

Protal 7125™

szybko utwardzająca powłoka epoksydowa do aplikacji w niskich temperaturach

Protal 7300™

płynna powłoka epoksydowa wzmocniona do aplikacji powyżej lub poniżej poziomu wody

REFLANGEKiT®

naprawa aktywnej nieszczelności połączenia kołnierzowego

ROLLERKiT®

ochrona lub naprawa kompozytowa korozji pod podporą (CUS)

REINFORCEKiT® Patch

system długoterminowej naprawy uszkodzonego zbiornika

REINFORCEKiT® BEAM

naprawa kompozytowa uszkodzonych słupów i belek

DKiT®

ochrona przed korozją słupów stalowych

System PREMTAPE™ A30

Plastyczna powłoka taśmowa na zimno

STEELCOAT™ System

powłoki dla konstrukcji i rurociągów nadziemnych

SEASHIELD™ System

systemy dla pali i konstrukcji morskich

STEELCOAT™ TBP

powłoki dla konstrukcji i rurociągów nadziemnych

Premier™ Void Filler

wypełniacz dla elementów nośnych, rur i kabli

REINFORCEKiT® 4D

kompozytowy system naprawy i wzmocnienia rur

REINFORCEKiT® 1D

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

SFP Composites™ GRS

kompozytowy system do wzmocnienia rurociągów

SFP Composites™ MCU REPAIR OUTER WRAP

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

ENDOPRENE® 868.06

powłoka poliuretanowa dla zbiorników podziemnych

PTE HD

poroskop do badania stanu izolacji

PTE CTM

miernik grubości powłoki

PTE DM

miernik temperatury i wilgotności powietrza

PTE AT - pull-off

badanie przyczepności podłoża

BRISTLE BLASTER® ELECTRIC

przygotowanie powierzchni stalowych dla różnych branż

BRISTLE BLASTER® CORDLESS AKU

bezprzewodowe przygotowanie powierzchni stalowych dla różnych branż

BRISTLE BLASTER®
PNEUMATIC - ATEX

przygotowanie powierzchni stalowych dla różnych branż

SUZLER MixCoat™
DPS 1500-01

przenośny pistolet pneumatyczny do nakładania powłok dwuskładnikowych 2K