Przejścia ziemia-powietrze i powłoki odporne na UV

Evolen-Tape B 80-C

system jednotaśmowy

ALTENE ALU-UV

aluminiowa taśma zewnętrzna odporna na UV

STEELCOAT™ SYSTEM

powłoki dla konstrukcji i rurociągów nadziemnych

VISCOTAQ® VISCOWRAP

system wiskoelastyczny dwutaśmowy

Vogelsang Evolen-Band OP1

system jednotaśmowy bez primera

SFPC® Transition REIN-MCU KIT

zabezpieczenie mechaniczne przejść ziemia-powietrze