Materiały i zabezpieczenia
dla połączeń bezwykopowych

SFPC® POLY-LAM

kompozytowe wzmocnienie izolacji antykorozyjnej

SFPC® SOLIDE HT-EN

dwuskładnikowa opaska poliuretanowa typ 18B oraz 18E

SFPC® SOLIDE PP

zabezpieczona obudową PP dwuskładnikowa opaska poliuretanowa typ 18E

SFPC® SOLIDE GRPU

kompozytowo-poliuretanowe zabezpieczenie połączeń spawanych

SFP Casing Filler FS™

syntetyczna masa wypełniająca przestrzeń międzyrurową

Płoza dystansowa CaseX Ranger® II

płoza centrująca niemetaliczna DN50-DN1200

Płoza dystansowa typ GKO-gl

płoza centrująca niemetaliczna DN400-DN2400

Płoza dystansowa typ GKO-mk PSI

płoza centrująca niemetaliczna od DN150

SFPC® BROM SUPPORT

podpory izolujące wykonane z kompozytu poliestrowo-szklanego

Podpora izolująca typ PSS

podkładki pod rury

SFPC® CES

system uszczelniania końców rur ochronnych

Manszeta typ STM PSI

zamknięcie szczelne końców rur osłonowych - przepustowych do DN1600

Manszeta typ DU PSI

zamknięcie rur osłonowych przepustowych dowolny wymiar

Manszeta typ DU stopniowana PSI

zamknięcie końców rur osłonowych - przepustowych DN100-DN600