Doradztwo techniczne i konsultacje w zakresie projektowania i modernizacji elementów infrastruktury krytycznej

AGCOR GROUP Sp. z o.o. to również zespół inżynierów, którzy specjalizują się w szeroko pojętych usługach doradczych z zakresu utrzymania ruchu oraz napraw rurociągów przesyłowych podziemnych i naziemnych. Przez ponad 30 lat obecności na europejskim rynku przesyłu i magazynowania w zakresie paliw gazowych i ropy zebraliśmy unikalne, merytoryczne doświadczanie w zakresie wielu aspektów związanych z eksploatacją oraz sposobami zabezpieczeń tych elementów infrastruktury przemysłowej. W zależności od kształtu podpisanej umowy powiązanej z realizacją kontraktu możemy również  świadczyć usługi nadzoru projektów realizowanych przez naszych klientów.