Materiały kompozytowe - naprawa ubytków oraz wycieków

REINFORCEKiT® 4D

kompozytowy system naprawy i wzmocnienia rur

REINFORCEKiT® 1D

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

SFP Composites™ GRS

kompozytowy system do wzmocnienia rurociągów

SFP Composites™ MCU REPAIR OUTER WRAP

system naprawy i wzmocnienia rur aktywowany wodą

STOPKiT®

system awaryjnej naprawy wycieku rurociągu do 80bar (EPRS)

REFLANGEKiT®

naprawa aktywnej nieszczelności połączenia kołnierzowego

ROLLERKiT®

ochrona lub naprawa kompozytowa korozji pod podporą (CUS)

REINFORCEKiT® Patch

system długoterminowej naprawy uszkodzonego zbiornika

TANKiT®

system awaryjnej naprawy uszkodzonego zbiornika

REINFORCEKiT® BEAM

naprawa kompozytowa uszkodzonych słupów i belek

DKiT®

ochrona przed korozją słupów stalowych