AGCOR

Materiały kompozytowe
- naprawa ubytków oraz wycieków

AGCOR

REINFORCEKiT® 4D

kompozytowy system naprawy i wzmocnienia rur

więcej
AGCOR

REINFORCEKiT® 1D

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

więcej
AGCOR

TANKiT®

system awaryjnej naprawy uszkodzonego zbiornika

więcej
AGCOR

REINFORCEKiT® Patch

system długoterminowej naprawy uszkodzonego zbiornika

więcej
AGCOR

STOPKiT®

system awaryjnej naprawy wycieku rurociągu do 80bar (EPRS)

więcej
AGCOR

ROLLERKiT®

ochrona lub naprawa kompozytowa korozji pod podporą (CUS)

więcej
AGCOR

REINFORCEKiT® BEAM

naprawa kompozytowa uszkodzonych słupów i belek

więcej
AGCOR

DKiT®

ochrona przed korozją słupów stalowych

więcej
AGCOR

REFLANGEKiT®

naprawa aktywnej nieszczelności połączenia kołnierzowego

więcej