Zabezpieczenia izolacji antykorozyjnej
dla przekroczeń bezwykopowych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu wzmocnionych ochronnych powłok antykorozyjnych z laminatu szklano-żywiczego dla przekroczeń rurociągów pod przeszkodami terenowymi (rzeki, jeziora, drogi, torowiska kolejowe i inne).

Dodatkowo wzmocniona izolacja antykorozyjna za pomocą laminatu szklano-żywicznego rur stalowych stosowanych do budowy gazociągów, ropociągów, wodociągów lub kanalizacji narażona jest na uszkodzenia mechaniczne podczas instalacji rury produktowej lub osłonowej. Jeśli dojdzie do jej naruszenia, skuteczność izolacji znacząco się obniża, dlatego trzeba stosować dodatkowe czynności mające na celu zabezpieczenie połączeń spawanych oraz calizny rury, ponieważ standardowe powłoki często ulegają uszkodzeniom mechanicznym w trakcie instalacji metodami bezwykopowymi.

Powłoka ochronna z laminatu szklano-żywiczego SFPC® POLY-LAM to w pełni opracowany system przez AGCOR na bazie wieloletnich doświadczeń. Wykonujemy usługi w zakresie wzmocnień połączeń spawanych oraz calizny rury.

Nasze prace oraz materiały zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach oraz projektach, przy czym wszystkie przekroczenia, w jakich został wykorzystany nasz system spełniły w 100% kryteria rezystancji rurociągu (możliwych uszkodzeń) i nie zawiodły naszych Klientów.

Projekty referencyjne:

  • Metoda HDD – 52 spoiny DN700 – Przekroczenie ‘Rospuda’ – Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej
  • Metoda HDD – 39 spoin DN700 – Przekroczenie rzeki Lega – Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej
  • Metoda Direct Pipe – 40 spoin DN1000 – Przekroczenie rzeki Pełcz – Budowa gazociągu Baltic Pipe, część lądowa
  • Metoda Direct Pipe – 48 spoin DN1000 – Przekroczenie Rzeki Ina – Budowa gazociągu Baltic Pipe, część lądowa