Mini Trans

zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

Opis produktu:

Zdalna kontrola ochrony katodowej pracuje ekonomicznie, gdy zainstalowana jest równocześnie w miejscach pomiarowych i urządzeniach ochrony katodowej, zmniejszając koszty regularnych kontroli miejsc pomiarowych oraz urządzeń ochrony. Urządzenia służą do monitorowania parametrów i sterowania pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie.

 

Urządzenie MiniTrans zostało skonstruowane specjalnie do celów zdalnej kontroli ochrony katodowej i monitoruje drogą radiową potencjały złączeniowe i wyłączeniowe, napięcia przemienne, natężenia prądu oraz napięcia w zakresie mikrowoltów. Tylko w poprzednim dziesięcioleciu zainstalowano blisko 10 000 urządzeń MiniTrans w ochronie katodowej i 4000 w punktach pomiarowych na całym świecie.

 

Zastosowanie podzespołów o małym poborze prądu oraz najnowszej technologii przesyłania fal radiowych w sieci GSM umożliwia 3-letnią pracę urządzenia, zasilanego z jednego zestawu baterii, przy codziennych pomiarach i przesyle wyników pomiarowych.

 

Użytkownik urządzenia MiniTrans posiada możliwość pełnego zdalnego oprogramowania wszystkich parametrów pomiarowych oraz transmisyjnych urządzenia bezpośrednio ze stanowiska pracy bez konieczności dojazdu do miejsca pomiarowego. Stwarza to możliwość szybkiego i bezproblemowego dostosowania urządzenia MiniTrans, w zmieniających się warunkach ochrony katodowej, do nowego zakresu pomiarów oraz czasu ich wykonywania. Poza wymaganymi techniką ochrony katodowej danymi pomiarowymi, urządzenie MiniTrans przekazuje w sposób ciągły dane o stanie baterii zasilających, jakości transmisji radiowej oraz sygnału DCF, temperatury otoczenia oraz stanu synchronizacji.

 

Zalety i cechy urządzenia:
 • Wytrzymałość baterii do 3 lat
 • Możliwość pomiaru ciągłego poprzez podłączenie zasilania sieciowego
 • Wodoodporna obudowa IP67
 • Bezawaryjność na 1000 pracujących przez okres 5 – 10 lat urządzeń przebadano 5% z nich i kontrola nie wykazała żadnych błędów pomiarowych
 • 5 kanałów pomiarowych z możliwością rozbudowy za pomocą MiniControl
 • Aktywne sterowanie „SOK” Stacji Ochrony Katodowej
 • Pomiary w taktowaniu (możliwość wykonywania równoczesnych pomiarów)
 • Zdalna konfiguracja i odczyt danych pomiarowych oraz stanu urządzenia również poprzez Smartfon
 • Dostosowany do montażu w słupku pomiarowym lub na szynie montażowej DIN
 • Oprogramowanie WinTrans na własnym komputerze lub na serwerze WEB
 • Możliwa bezpośrednia współpraca z istniejącymi systemami SCADA, np. TelWin, C-SMOK

Dodatkowe oprzyrządowanie i oprogramowanie
 • Antena GPS – wzmocnienie sygnału, odbiór aktualnego czasu i daty oraz synchronizacja czasu wewnętrznego
 • Oprogramowanie WinTrans 1.0 lub WinTrans 2.0
 • Oprogramowanie WinTrans 2.0 na serwerze online – do 5 urządzeń bezpłatne użytkowanie
 • MiniControl – dodatkowy moduł do zestawu monitoringu ochrony katodowej służący do programowania czujnika MiniTrans i podwojeniu kanałów pomiarowych
 • MiniSwitch – wyłącznik mocy może pracować z maksymalną mocą 60V DC/ 10A
 • Przekaźnik/zasilacz 30 A – zewnętrzne źródło prądu dla MiniTrans razem z przekaźnikiem mocy

Pytanie o Mini Trans - zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.

Pytanie o Mini Trans - zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej