MiniControl

moduł rozszerzający dla SOK i powielacz kanałów pomiarowych

Opis produktu:

Opcjonalny, dodatkowy moduł do zestawu monitoringu ochrony katodowej służący do programowania czujnika MiniTrans oraz MiniTransPlus i podwojeniu kanałów pomiarowych.

Sterowanie stacją ochrony katodowej

Jeżeli MT lub MTP odbierze polecenie sterowania stacją ochrony katodowej, to przekazuje je przy pomocy specjalnej kombinacji taktowania do modułu MiniControl („0” lub „1”). Odpowiednie wyjście przekaźnika „LA+” względnie „LA-” zostanie zamknięte na 200 ms. Dopasowane do tego sterowanie stacją ochrony katodowej reaguje na zamknięcie zestyku przekaźnika, i reguluje odpowiednio napięcie wyjściowe: wyżej względnie niżej.

Podwojenie kanału

Wyjścia podwojonego kanału (K1MT, K2MT, MIKMT, GNDMT) należy połączyć z kanałami wejściowymi MT/MTP. Galwanicznie oddzielone strony kanału (K1A, K2A, MIKA, GNDA) względnie (K1B, K2B, MIKB, GNDB) należy połączyć z dwoma punktami pomiarowymi. Wyjścia taktowania dla stron kanału mogą zostać oddzielone (TaktA i TaktB) lub użyte łącznie (TaktMT).

 

Podwojony kanał sterowany jest przez MT/MTP za pomocą kombinacji taktowania modułu MiniControl („2” lub „3”). Pomiar obydwu stron kanału odbywa się w odstępach 5 minutowych odpowiednio do czasów pomiarowych. Za pomocą oprogramowania WinTrans przeprowadzone zostanie niezależne przyporządkowanie podwojonych kanałów do odpowiednich miejsc pomiarowych.

Pytanie o MiniControl - moduł rozszerzający dla SOK i powielacz kanałów pomiarowych

W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.

Pytanie o MiniControl - moduł rozszerzający dla SOK i powielacz kanałów pomiarowych