Naprawy istniejących rurociągów i instalacji technologicznych

Jednym z najważniejszych aspektów eksploatacji systemu infrastruktury przesyłowej i magazynowej jest zabezpieczenie antykorozyjne. Korozja w systemach rurociągów oraz zbiorników jest powstrzymywana poprzez zastosowanie odpowiednich powłok antykorozyjnych, które również zawodzą poprzez złą aplikację w trakcie budowy lub późniejsze uszkodzenia mechaniczne. Mamy świadomość i odpowiedzialność potrzeb rynku w zakresie napraw powłok antykorozyjnych istniejących rurociągów i instalacji technologicznych.

 

Wychodząc naprzeciw nasza firma na przestrzeni lat zdobyła bogate doświadczenie w wykonywaniu napraw izolacji powłok antykorozyjnych. Poza dostarczaniem rozwiązań w zakresie ochrony antykorozyjnej, posiadamy sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę w zakresie wykonywania remontów powłok rurociągów, zbiorników oraz instalacji technologicznych.

Wykonujemy naprawy izolacji antykorozyjnej na nowych oraz istniejących obiektach infrastruktury krytycznej, zadania realizowane są we współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi operatorami rurociągów przesyłowych.

Nasi pracownicy posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie oraz posiadają odpowiednie kwalifikacje zgodnie z normami:

 

  • ISO 24817:2015 – Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowy — Kompozytowe naprawy rurociągów — Kwalifikacja i projektowanie, instalacja, testowanie i kontrola;
  • ASME PCC-2-2018 – Naprawa urządzeń ciśnieniowych i rurociągów;
  • PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetencji i certyfikacja personelu ochrony katodowej. Poziom kwalifikacji: 3.