MiniTrans Plus

zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

Opis produktu:

Zdalna kontrola ochrony katodowej pracuje ekonomicznie, gdy zainstalowana jest równocześnie w miejscach pomiarowych i urządzeniach ochrony katodowej, zmniejszając koszty regularnych kontroli miejsc pomiarowych oraz urządzeń ochrony. Urządzenia służą do monitorowania parametrów i sterowania pracą instalacji ochrony katodowej rurociągów, zbiorników i innych konstrukcji metalowych zakopanych w gruncie lub zanurzonych w wodzie.

 

Urządzenie MiniTrans Plus to kolejna generacja urządzenia, które zostało skonstruowane specjalnie do celów zdalnej kontroli ochrony katodowej i monitoruje drogą radiową potencjały złączeniowe i wyłączeniowe, napięcia przemienne, natężenia prądu oraz napięcia w zakresie mikrowoltów. Tylko w poprzednim dziesięcioleciu zainstalowano blisko 10 000 urządzeń poprzedniej generacji MiniTrans w ochronie katodowej i 4000 w punktach pomiarowych na całym świecie.

Zastosowanie podzespołów o małym poborze prądu oraz najnowszej technologii przesyłania fal radiowych w sieci GSM umożliwia nawet 5-letnią pracę urządzenia, zasilanego z jednego zestawu baterii, przy codziennych pomiarach i przesyle wyników pomiarowych.

 

Użytkownik urządzenia MiniTrans Plus posiada możliwość pełnego zdalnego oprogramowania wszystkich parametrów pomiarowych oraz transmisyjnych urządzenia bezpośrednio ze stanowiska pracy bez konieczności dojazdu do miejsca pomiarowego. Stwarza to możliwość szybkiego i bezproblemowego dostosowania urządzenia MiniTrans Plus, w zmieniających się warunkach ochrony katodowej, do nowego zakresu pomiarów oraz czasu ich wykonywania.

Zalety i cechy urządzenia:
 • Wytrzymałość baterii do 5 lat
 • Możliwość pomiaru ciągłego poprzez podłączenie zasilania sieciowego
 • Wodoodporna obudowa IP67
 • Bezawaryjność na 1000 pracujących przez okres 5 – 10 lat urządzeń przebadano 5% z nich i kontrola nie wykazała żadnych błędów pomiarowych
 • 8 kanałów pomiarowych z możliwością rozbudowy za pomocą MiniControl
 • Dostosowany do montażu w słupku pomiarowym lub na szynie montażowej DIN
 • Oprogramowanie WinTrans na własnym komputerze lub na serwerze WEB
 • Możliwa bezpośrednia współpraca z istniejącymi systemami SCADA, np. TelWin, C-SMOK
 • Możliwość sterowania poprzez: LCD, LTE, UMTS, GPRS, GPS, DCF, RS232, Bluetooth, USB i kabel ETHERNET
 • Łatwa konfiguracja – dotykowy wyświetlacz LCD umożliwia przede wszystkim łatwą i szybką zmianę ustawień na miejscu, gdzie znajduje się urządzenie bez urządzenia przenośnego typu laptop. W dodatku MiniTransPlus posiada galwanicznie oddzielone gniazdo USB, które umożliwia transmisję danych za pomocą PC/laptopa
 • 8 kanałów pomiarowych z izolacją galwaniczną – oprócz 3 kanałów wejściowych, które występowały w starszej wersji MiniTrans, nowa wersja MiniTransPlus dostała dodatkowy 4 kanał wejściowy z izolacją galwaniczną. W ten sposób MiniTransPlus jest w stanie zmierzyć napięcia: 2xDC i 2xAC, natężenia: 1xDC i 1xAC i galwanicznie izolowane kolejne napięcie 1xDC i 1xAC. W rezultacie otrzymujemy łącznie 8 kanałów
 • Pomiary ON / OFF i połączona rejestracja danych – MiniTransPlus dzięki swej budowie umożliwia przeprowadzenie pomiaru potencjału załączeniowego i wyłączeniowego do 4 próbek na dzień z możliwością ciągłej rejestracji danych dotyczących prądów błądzących z uwzględnieniem wartości minimalnych, maksymalnych oraz średniej, w celu zapewnienia najbardziej wiarygodnych pomiarów
 • Pomiar próbek z wewnętrznym przekaźnikiem 30A – MiniTransPlus potrafi wykonywać pojedyncze pomiary próbek w ciągu dnia lub ciągłą rejestracja danych z uwzględnieniem wartości minimalnych, maksymalnych oraz średniej, w zależności od potrzeb użytkownika
 • Synchronizacja czasu za pomocą GPS + współrzędne – wbudowany odbiornik GPS z zewnętrzną anteną pozwala na synchroniczny pomiar i taktowanie stacji ochrony katodowej i punktów pomiarowych. Nie tylko pomiar załączeniowy i wyłączeniowy może zostać zsynchronizowany, ale także pomiary próbek wszystkich punktów pomiarowych mogą być mierzone w dokładnie tym samym czasie
 • Zdalne sterowanie stacją ochrony za pomocą Internetu – za pomocą wewnętrznego przekaźnika 30A/100V po za taktowaniem, możemy również w pełni kontrolować stacje za pomocą opatentowanej metody modulacji szerokością impulsu (Pulse Wide Modulation – PWM). Na przykład, chcemy skonfigurować MiniTransPlus, aby napięcie na stacji wynosiło dokładnie 3.0V i możemy to zrobić za pomocą SMS, Internetu, lub ręcznie bez użycia dodatkowego osprzętu. Jednym poleceniem można zmienić regulację z napięciowej na prądową
 • Bluetooth 4.0 z aplikacją na Smartphone – specjalna aplikacja na Smartphone’a umożliwia połączenie z MiniTransPlus za pomocą połączenie bluetooth, co pozwala nam na skonfigurowanie urządzenia oraz wizualizacje odczytywanych wartości w odległości do 10 metrów, np. w samochodzie stojącym niedaleko stacji ochrony
 • Wykrywanie zagrożeń (patent OGE – dawny E.ON Ruhrgas) w połączeniu z wysoką rozdzielczością 0,1 µV kanału wejściowego i dwóch próbek z transmisją danych w czasie rzeczywistym poprzez GPRS/UMTS, MiniTransPlus pozwala na wykrywanie zagrożeń wynikających z występujących w środowisku prądów błądzących
 • Wintrans 2.0 Internet Software – analiza wszystkich danych pochodzących z MiniTrans i MiniTransPlus jak również sterowanie stacji ochrony katodowej odbywa się za pomocą oprogramowania internetowego. Możliwa jest również instalacja oprogramowania na własnym serwerze
 • Zintegrowany wraz z słupkiem solarnym firmy Kettner, dzięki czemu nie wymaga zasilania sieciowego w celu ciągłej prac

  Dodatkowe oprzyrządowanie i oprogramowanie
 • Antena GPS z kablem 3m – wzmocnienie sygnału, odbiór aktualnego czasu i daty oraz synchronizacja czasu wewnętrznego
 • Antena GPS lub GSM wersja mini – oszczędność miejsca, zalecana dla instalacji w słupkach pomiarowych
 • Oprogramowanie WinTrans 2.0 do zainstalowania na własnym urządzeniu lub serwerze
 • Oprogramowanie WinTrans 2.0 na serwerze online – do 5 urządzeń bezpłatne użytkowanie
 • MiniControl – dodatkowy moduł do zestawu monitoringu ochrony katodowej służący do programowania czujnika MiniTrans i podwojeniu kanałów pomiarowych
 • LS100 – zewnętrzne źródło prądu 100A dla MiniTrans razem z przekaźnikiem elektronicznym w połączeniu z przerywaczem

Pytanie o MiniTrans Plus - zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej

W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.

Pytanie o MiniTrans Plus - zdalny monitoring i sterowanie dla ochrony katodowej