INFORMACJA PODSTAWOWA O RODO

Od 25.05.2018 weszło w życie RODO. To Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

POLITYKA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AGCOR GROUP SP. Z O.O.

 

ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

 

Firma AGCOR GROUP Sp. z o.o. będąca administratorem Twoich danych osobowych, zgodnie a art. 13 Rozporządzenia RODO szczegółowo wyjaśnia w jaki sposób i w jakim celu gromadzimy dane osobowe, w jakim zakresie je przetwarzamy, komu je udostępniamy oraz jakie w związku z tym przysługują Ci prawa.

Administratorem Twoich danych osobowych jest AGCOR GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Suchy Las, adres: ul. Obornicka 90, 62-002 Suchy Las, tel. +48 61 826 36 26. Wszelkie uwagi, pytania, wnioski w zakresie danych osobowych należy kierować na adres: rodo@agcor.pl

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

AGCOR GROUP Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umów sprzedaży i dostawy produktów, realizacji działań serwisowych oraz realizacji działań marketingowych.

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla:

 • Do spełnienia zobowiązań wynikających z umowy
 • W celu ustalenia limitu kredytu kupieckiego
 • W celu potwierdzenia zamówienia
 • Do obsługa płatności
 • W celu wykonania dostawy zamówionych towarów i usług
 • Przesyłając adres i dane kontaktowe do dostawców usług logistycznych w celu realizacji dostawy towarów.
 • Udostępniając adres i dane kontaktowe serwisowi wewnętrznemu oraz zewnętrznym technikom serwisowym w celu świadczenia usług

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO z uzasadnionym interesem do kultywowania naszych relacji biznesowych z marketingiem bezpośrednim:

 • W celu przekazywania istotnych informacji o zmianach i aktualizacjach produktowych, cenowych, biznesowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR za Państwa zgodą:

 • Do przesyłania biuletynu (newsletteru) naszej firmy.
 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak są potrzebne do wypełnienia umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.
 • przechowujemy dane osobowe użytkownika na czas archiwizowania dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • w ograniczonych w czasie celach statystycznych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • do celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Jeśli poprosisz o usunięcie swoich danych, zrobimy to natychmiast, o ile nie będzie to sprzeczne z aktualnymi wymaganiami dotyczącymi przechowywania danych np. do celów podatkowo-skarbowych.

TWOJE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z RODO masz prawo do:

 • Pełnej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
 • Sprostowania lub usunięcie danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Przeniesienia danych
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego
ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AGCOR GROUP SP. Z O.O.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy obraz tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Już na wstępie uspokajamy. Twoje dane są nie tylko bezpieczne ale również wykorzystywane w sposób minimalny, niezbędny do prowadzenia przez nas normalnej działalności biznesowej. Nie handlujemy danymi, nie udostępniamy ich podmiotom trzecim, które zaleją Cię rzeką spamu, nie wykorzystujemy ich do prowadzenia nachalnego marketingu.

Twoje dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można osobiście Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć poniżej.

ZBIERANIE INFORMACJI NA STRONACH INTERNETOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronach internetowych www.agcor.pl są przetwarzane przez operatora strony.

Jak zbieramy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym, dane rejestracyjne, zapisując się do newsletteru, wypełniając formularze.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową. Szczegółowe informacje na ten temat poniżej.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i firmy. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Dane kontaktowe, które udostępniłeś służą do przetwarzania zamówień, przygotowywania ofert, świadczenia usług konsultacji technicznych, przekazywania Ci istotnych informacji w zakresie działalności biznesowej AGCOR.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

Zawsze masz prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Masz również prawo żądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu administratora danych, jeśli masz dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Możesz oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia innych firm

Gdy odwiedzasz naszą stronę/y, mamy możliwość śledzenia Twojego zachowania na stronie. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych firm zewnętrznych. Analiza Twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię z tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając pewnych narzędzi zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

Ochrona danych

Ochronę Twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Wszystkie mają status poufnych zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Wszelkie dane osobowe przechowujemy na zabezpieczonym serwerze podmiotów zewnętrznych zgodnie m.in. home.pl.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail na adres rodo@agcor.pl, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do składania skarg u organów regulacyjnych

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy automatycznie dostarczonej do Ciebie lub strony trzeciej w standardowym formacie do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebujesz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona w całości lub w części wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operator witryny. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w linii adresowej przeglądarki, gdy zmieni się z “http: //” na “https: //”, a ikona kłódki jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, masz prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszym powiadomieniu prawnym, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych na tej stronie w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

 

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

CIASTECZKA „COOKIES”

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki podczas następnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucać lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f .RODO. Operator witryny ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi bez błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli wyślesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobieramy dane wprowadzone w formularzu, w tym dane kontaktowe, które podasz, aby odpowiedzieć na twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Nieformalny e-mail (rodo@agcor.pl), który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Zachowamy dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, dopóki nie poprosisz o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzebny cel przechowywania (np. Po wypełnieniu prośby). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn, wymagamy podania poprawnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie tego biuletynu. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych tylko do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetworzymy wszelkie dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego, wyłącznie za Twoją zgodą w ramach art. 6 (1) (a) RODO. Możesz cofnąć zgodę na przechowywanie swoich danych i adresu e-mail, a także ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu w dowolnym momencie, np. poprzez link “wypisz się” w newsletterze. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Dane podane podczas rejestracji do newsletteru będą wykorzystywane do dystrybucji biuletynu do momentu anulowania subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy dla innych celów (np. Adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej.