Jak wybrać odpowiedni
rękaw termokurczliwy?

"Ochrona przed korozją"

Nasz artykuł opublikowaliśmy w fachowym czasopiśmie „Ochrona przed korozją” w Polsce. Artykuł został opracowany zgodnie z pytaniami naszych klientów z rynku Polskiego oraz Europy. Promujemy nasze specjalne właściwości, takie jak aplikacja na mokry podkład epoksydowy i utrzymywanie właściwości w niższych temperaturach. Więcej informacji z tłumaczeniem poniżej.

 

Opaska termokurczliwa 3PE jest szeroko stosowana w zabezpieczeniach antykorozyjnych połączeń spawanych rurociągów. Zgodnie z różnymi metodami instalacji, główna różnica polega na stosowanym podkładzie epoksydowym, który jest podzielony na typ aplikacji utwardzany tzw. ‘suchy’ i typ aplikacji mokry. W ostatnich latach w wielu rurociągach eksploatowanych oraz nowobudowanych stwierdzono przypadki uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego rękawa termokurczliwego 3PE oraz bardzo niskie parametry ochrony. Dlaczego opaska termokurczliwa zawodzi? Jak wybrać rękaw termokurczliwy odpowiedni dla konkretnego projektu? Poniżej omówimy najważniejsze zagadnienia w związku z najczęściej zadawanymi pytaniami od klientów oraz Inwestorów.

1 Dlaczego opaska termokurczliwa zawodzi? Uszkodzenie zabezpieczenia antykorozyjnego jest spowodowane głównie utratą przyczepności między tuleją termokurczliwą a rurą stalową. Zainstalowana opaska traci funkcję uszczelniania i ekranowania czynnika korozyjnego, takiego jak woda, powodując korozję złącza spawanego rury stalowej. Główne przyczyny uszkodzenia opaski termokurczliwej występują w dwóch aspektach. Jednym z nich jest to, że system montażu tulei ma niewystarczającą zdolność uszczelniania, a drugi to nieprawidłowa instalacja, która prowadzi do nieszczelności systemu. Wytrzymałość opaski termokurczliwej na odrywanie jest jednym z ważnych czynników oceny skuteczności uszczelnienia systemu instalacyjnego. W przypadku, gdy tuleja termokurczliwa zawodzi, wytrzymałość na odrywanie jest prawie zerowa w stosunku do rury stalowej.

3 Dlaczego wytrzymałość systemu jest zmniejszona lub utracona w niskiej temperaturze? Gorsze parametry w niskich temperaturach są głównie spowodowane niewłaściwą konstrukcją kleju topliwego, między innymi kruchością w niskiej temperaturze. Ponadto, jeśli klej topliwy nie jest silnie związany z podkładem (takim jak wiązanie chemiczne), naprężenie wewnętrzne między materiałami tworzącymi system instalacyjny powoduje spadek lub utratę wytrzymałości na odrywanie w niskiej temperaturze.

5 Jak wybrać odpowiedni rękaw do konkretnego projektu? Zwykle aplikacja na utwardzanym podkładzie epoksydowym jest odpowiednia tylko w przypadku zastosowania ogrzewania elektrycznego poprzez cewkę. System do aplikacji na mokro nadaje się nie tylko do podgrzewania za pomocą palnika, ale także nadaje się do ogrzewania elektrycznego. Jeśli warunek podgrzewania elektrycznego nie może być spełniony, zaleca się system aplikacyjny stosowany na mokry epoksyd jakim jest HSS 60 lub HSS80 firmy Cheray Polymer.

2 Jaka jest różnica między aplikacją na bazie utwardzanego podkładu epoksydowego a aplikacją na mokro? Proces oparty na bazie suchego podkładu epoksydowego odnosi się do ogrzewania i utwardzania podkładu przed montażem tulei. W celu zapewnienia odpowiednich właściwości podkład należy podgrzać do bardzo wysokich temperatur często powyżej 100⁰C, najczęściej poprzez podgrzewanie indukcyjne. Podkład jest utwardzany, a następnie instalowana jest opaska termokurczliwa. Mechanizm wiązania jest głównie wiązaniem fizycznym i dlatego wytrzymałość na odrywanie jest bardzo wrażliwa na temperaturę. W przypadku aplikacji na mokro odnosi się do montażu opaski termokurczliwej po nałożeniu podkładu, który nie wymaga podgrzewania wtórnego przed założeniem opaski. W tym przypadku powstaje wiązanie chemiczne między podkładem epoksydowym a klejem topliwym w opasce. Mechanizm wiązania to głównie wiązanie chemiczne i fizyczne, a zatem wytrzymałość na odrywanie nie jest wrażliwa na temperaturę.

4 Co w przypadku, gdy chcemy założyć opaskę na czynny rurociąg stalowy? Poprzez znajdujące się w rurze medium o znacznie niższej temperaturze od temperatury powietrza powstaje zjawisko fizyczne jakim jest wystąpienie punktu rosy na powierzchni stalowej. Efekt ten powoduje, że nie można tutaj zastosować opasek na podkładzie epoksydowym. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie manszety termokurczliwej SM C50 firmy Vogelsang na bazie kleju butylokauczukowego, które poprzez zastosowanie specjalnej konstrukcji uzyskują prawidłowe parametry szczelności niezależnie od przygotowania i podgrzania wstępnego powierzchni stalowej.