MiniLog2 - materiały do budowy instalacji katodowej oraz zdalny monitoring

MiniLog2

pomiary kontrolne i intensywne

Opis produktu:

MiniLog2 jest wodoodpornym, uniwersalnym przyrządem pomiarowym wyposażonym w wyświetlacz LCD i klawiaturę zaprojektowanym do katodowej ochrony antykorozyjnej. Jako rejestrator MiniLog2 zapisuje dane z dwóch kanałów DC i AC wykonując w każdym z nich jednoczesnego pomiaru napięcia stałego i zmiennego. Synchronizowany z GPS MiniLog2 taktuje za pomocą zintegrowanego przekaźnika nie tylko stacje ochrony katodowej, ale również próbki pomiarowe na potencjały wolne od IR. Ponadto urządzenie MiniLog2 można stosować do przeprowadzania pomiarów DCVG i CIPS oraz pomiarów intensywnych (metodą 2- elektrodową) z jednoczesnym pomiarem potencjałów i gradientów

Rejestrator danych z mikrowoltomierzem

Dwa kanały pomiarowe z jednoczesnym pomiarem napięć stałych i zmiennych w każdym z nich pozwalają na uzyskanie 4 wartości na pomiar. Obydwa kanały DC i AC wyposażone są w aktywne filtry pozwalające na pomiar w zakresie mikrowoltów bez zakłóceń. MiniLog2 posiada pamięć pozwalającą na przechowanie do 1 300 000 wartości pomiarowych. Odpowiada to 40h czasu pomiaru przy częstotliwości próbkowania 0,5s i nawet do 30 minut podczas pomiaru w „trybie szybkim” (= 1000 pomiarów/sekundę). Wbudowane złącze USB umożliwia galwanicznie izolowany transfer danych i ładowanie przez USB.

Synchronizacja GPS i pozycja GPS

Opcjonalny odbiornik GPS firmy Garmin służy do bardzo dokładnej synchronizacji zegara czasu rzeczywistego w MiniLog2. Przy użyciu MiniLog2 jako rejestratora danych przy pomiarach DCVG oraz przy pomiarach intensywnych zostają automatycznie zachowane współrzędne GPS do każdego pomiaru.

Miniaturowy przerywacz taktujący GPS z akumulatorem

MiniLog2 ma wbudowany przekaźnik mechaniczny 15A / 60V do przełączania. Opcjonalnie dostępna jest wersja z wbudowanym przekaźnikiem elektronicznym 30A/60V. Za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD użytkownik może konfigurować rozdzielczość cyklu przełączania 0,1 sek. Ponadto można zaprogramować wyłączenie na czas nocny lub sobotnio-niedzielny.

 

Akumulator litowo-jonowy umożliwia przełączanie zsynchronizowane z GPS przez 30 dni bez ładowania. W przypadku instalacji stacjonarnych w obudowach instalacji ochrony katodowej można zastosować zasilanie sieciowe USB i mocowanie stałe. Aby jeszcze bardziej zwiększyć moc przełączania, dostępne są zminiaturyzowane zewnętrzne przekaźniki podrzędne typu LS100 dla MiniLog2 o natężeniu 100 amperów.

Pomiary DCVG z przedstawieniem graficznym w Google Maps

W celu pomiaru i odnalezienia uszkodzenia urządzenie MiniLog2 pokazuje różnicę napięcia na specjalnym wykresie słupkowym, znajdującym się na wyświetlaczu LCD. Po prostym naciśnięciu przycisku „OK” zamontowanego na elektrodzie, wartość DCVG i związana z nią pozycja GPS są zapisywane, a pomiar jest kontynuowany. Dokładnie w ten sam sposób mogą zostać przyjęte wartości potencjałów i napięć przy pomiarach intensywnych. W ten sam sposób można wykonać pomiary potencjału (CIPS) i/lub gradientu napięcia.

 

Punkty pomiarów z wykrytymi uszkodzeniami na rurociągu wzdłuż trasy mogą zostać bezpośrednio po pomiarze przedstawione graficznie za pomocą Google Maps i oprogramowania WinLog 2.0.

Pomiar próbki z użyciem adaptera MiniCoup

Do pomiaru potencjału na próbce korozymetrycznej (kuponie) MiniLog2 może jednocześnie taktować i dokonywać pomiaru. W celu dokładnego próbkowania pełnej krzywej depolaryzacji, MiniLog2 jest w stanie mierzyć 1000 próbek/s dla jednego kanału przez czas do 30 minut.

 

Opcjonalnie z adapterem „MiniCoup” i wbudowanym bocznikiem 10 Ohm, MiniLog2 pobiera próbki co sekundę przez maksymalnie 24 godziny. Wystarczy połączyć rurę, elektrodę i kupon z gniazdami adaptera, jednocześnie gromadzone są potencjały włączania i wyłączania oraz prąd stały i przemienny.

Akcesoria i dane techniczne

MiniLog2 – podstawowy zestaw

W zestawie kabel USB, ładowarka 10/230V i ładowarka USB 12V/24V.

 

Numer katalogowy – w zależności od wersji:

130 111 (przekaźnik mechaniczny)

130 171 (przekaźnik elektroniczny)

Pytanie o MiniLog2 - pomiary kontrolne i intensywne

W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.

Pytanie o MiniLog2 - pomiary kontrolne i intensywne