PTE HD

PTE HD

PTE HD poroskop do badania stanu izolacji Opis: PTE HD to defektoskop iskrowy służący do badania szczelności powłok, osłon izolacyjnych i ochronnych wysokim napięciem impulsowym zgodnie z normami DIN55670 oraz DIN EN 14430. Stosowany w miejscach, gdzie powłoki muszą zapewniać skuteczną ochronę przed korozją, ważne jest, aby wszelkie wady, które ostatecznie doprowadzą do korozji, zostały […]

PTE DM

PTE DM

PTE DM miernik temperatury i wilgotności powietrza Opis: PTE DM to miernik punktu rosy umożliwia testowanie w celu oszacowania prawdopodobieństwa kondensacji na malowanej powierzchni i ustalenie, czy warunki w miejscu pracy są odpowiednie do nakładania powłoki lub nie. Temperatura powierzchni stali na ogół powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy podczas […]

PTE CTM

PTE CTM

PTE CTM miernik grubości powłoki Opis: PTE CTM to miernik grubości powłoki mierzący wszystkie powłoki na podłożach metalowych przy użyciu zasad indukcji magnetycznej lub prądów wirowych, zapewniając nałożenie prawidłowej grubości powłoki.   Sondy Ferrous mierzą wszystkie powłoki nieferromagnetyczne na stali i żelazie. Sondy nieżelazne mogą mierzyć wszystkie nieprzewodzące, nieferromagnetyczne powłoki na przewodzących podłożach nieżelaznych. Produkt […]

PTE AT – pull-off

PTE AT – pull-off

PTE AT – pull-off badanie przyczepności podłoża Opis: PTE AT to tester przyczepności mierzący siłę wiązania przyczepności nałożonych powłok na powierzchniach płaskich i zakrzywionych poprzez odrywanie elementu pomiarowego przyklejonego do powłoki. Produkt jest zgodny z normami: ISO 4624 ISO 16276-1 ASTM D4541 Dostępne w następujących w wersjach: X1003 Standard 0–3500 psi (0–25 MPa) X1004 Kąt […]