Materiały do ochrony katodowej oraz oznakowanie trasy rurociągów.

Słupek oznaczeniowy Kettner

Słupek oznaczeniowy

PVC/PMMA Kettner

Słupek pomiarowy dwudzielny

PVC/PMMA Kettner

Słupek pomiarowy typ 2K

PVC/PMMA Kettner

Słupek pomiarowy typ SOLAR-TEC II

PVC/PMMA Kettner

Daszki do słupków PVC

PVC/PMMA Kettner

TYP-CARE Kettner

zestaw do izolacji przyłączy kablowych

TYP-CARE Mini Kettner DN32-DN50

zestaw do izolacji przyłączy kablowych

TYP-CARE-M Kettner

zestaw do izolacji króćców stalowych