AGCOR
AGCOR

Materiały do ochrony katodowej oraz oznakowanie trasy rurociągów.

AGCOR

TYP-CARE Kettner

Zestaw do izolacji przyłączy kablowych


więcej
AGCOR

TYP-CARE Mini Kettner DN32-DN50

Zestaw do izolacji przyłączy kablowych

więcej
AGCOR

TYP-CARE-M Kettner

Zestaw do izolacji króćców stalowych


więcej
AGCOR

Słupek pomiarowy typ 2K

PVC/PMMA Kettner


więcej
AGCOR

Słupek pomiarowy dwudzielny

PVC/PMMA Kettner

więcej
AGCOR

Słupek oznaczeniowy

PVC/PMMA Kettner


więcej
AGCOR

Słupek pomiarowy typ SOLAR-TEC II

PVC/PMMA Kettner

więcej
AGCOR

Daszki do słupków PVC

PMMA Kettner


więcej