Materiały antykorozyjne dla rurociągów gazowych, paliwowych oraz wodociągów.

Cheray Polymer HSS80

opaska termokurczliwa
w klasie C - typ 14B

Cheray Polymer HRSS-DD

wzmocniona opaska termokurczliwa
w klasie C - typ 14C

Cheray Polymer HSS-PP

polipropylenowa opaska termokurczliwa w klasie C - typ 14D

System CRP

materiały naprawcze dla powłok PE oraz PP