Specjalistyczny sprzęt testowy przeznaczony specjalnie dla powłok do ochrony aktywów stalowych przed korozją, głównie w sektorze ropy naftowej, gazowniczej, odnawialnych źródeł energii i konstrukcji stalowych.

PTE HD

poroskop do badania stanu izolacji

PTE CTM

miernik grubości powłoki

PTE DM

miernik temperatury i wilgotności powietrza

PTE AT - pull-off

badanie przyczepności podłoża