System PREMTAPE™ A30

plastyczna powłoka taśmowa na zimno

Opis produktu:

System PREMTAPE™ A30 na bazie substancji mineralnych to stosowana na zimno taśma chroniąca przed korozją według EN 12068 i EN ISO21808-3. Produkt posiada certyfikat zgodności z ISO 21809-3 typ 11A.

System Premier jest przeznaczony do izolowania między innymi:
 • ochrony antykorozyjnej podziemnych stalowych elementów rurociągu: rur, kształtek rurowych, armatury oraz połączeń kołnierzowych i spawanych
 • zabezpieczanie podziemnych złączy instalacji odgromowych i uziemiających przed korozją elektrochemiczną
 • izolacja zbiorników stalowych podziemnych
 • izolacja zbiorników betonowych i żelbetowych podziemnych
 • konstrukcje stalowe, słupy oporowe, prądowe, wysokiego napięcia, telefoniczne, pręty, skrzynki elektryczne, łączenia kabli
 • prace renowacyjne na rurociągach
Szczególne zalety:
 • wysoka plastyczność i elastyczność
 • łatwa obsługa
 • odporny na kwasy, roztwory zasad i gazy przemysłowe
Oznaczenie powłoki przez normę:
 • EN 12068 – A30
 • EN ISO 21809-3 – typ 11A
Struktura systemu PREMTAPE™ A30:

 •  PREMPASTE™ – podkład na bazie petrolatum (niewymagany, zalecany dla mokrych powierzchni lub braku możliwości prawidłowego przygotowania)
 • PREMTAPE™ LD Mastic – stale plastyczna masa do wypełnienia nierówności oraz pustych przestrzeni
 • Taśma PREMTAPE™ Temperate – nawinięcie z zakładką 55% (2 warstwy)
 • Taśma PREMCOTE™ PVC – ochrona mechaniczna – nawinięcie z zakładką 55% (2 warstwy)

Pytanie o System PREMTAPE™ A30 - Plastyczna powłoka taśmowa na zimno

W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.

Pytanie o System PREMTAPE™ A30 - Plastyczna powłoka taśmowa na zimno