AGCOR

System PREMTAPE™ A30

plastyczna powłoka taśmowa na zimno

AGCOR
AGCOR
AGCOR
AGCOR

Opis:

System PREMTAPE™ A30 na bazie substancji mineralnych to stosowana na zimno taśma chroniąca przed korozją według EN 12068 i EN ISO21808-3. Produkt posiada certyfikat zgodności z ISO 21809-3 typ 11A.

System Premier jest przeznaczony do izolowania między innymi:

 • ochrony antykorozyjnej podziemnych stalowych elementów rurociągu: rur, kształtek rurowych, armatury oraz połączeń kołnierzowych i spawanych,
 • zabezpieczanie podziemnych złączy instalacji odgromowych i uziemiających przed korozją elektrochemiczną,
 • izolacja zbiorników stalowych podziemnych,
 • izolacja zbiorników betonowych i żelbetowych podziemnych,
 • konstrukcje stalowe, słupy oporowe, prądowe, wysokiego napięcia, telefoniczne, pręty, skrzynki elektryczne, łączenia kabli,
 • prace renowacyjne na rurociągach.

Szczególne zalety:

 • wysoka plastyczność i elastyczność
 • łatwa obsługa
 • odporny na kwasy, roztwory zasad i gazy przemysłowe

Oznaczenie powłoki przez normę:

 • EN 12068 – A30
 • EN ISO 21809-3 – typ 11A

Struktura systemu PREMTAPE™ A30:

 •  PREMPASTE™ – podkład na bazie petrolatum (niewymagany, zalecany dla mokrych powierzchni lub braku możliwości prawidłowego przygotowania)
 • PREMTAPE™ LD Mastic – stale plastyczna masa do wypełnienia nierówności oraz pustych przestrzeni.
 • Taśma PREMTAPE™ Temperate – nawinięcie z zakładką 55% (2 warstwy)
 • Taśma PREMCOTE™ PVC – ochrona mechaniczna – nawinięcie z zakładką 55% (2 warstwy)
 •  
Pytanie o plastyczną powłokę taśmową na zimno System PREMTAPE™ A30
W celu uzyskania dokumentacji wypełnij formularz lub skontaktuj się z nami.