Konferencja Bezwykopowa Budowa #BB2024

Nasza firma wzięła udział w premierowej Konferencji „Bezwykopowa Budowa”, która odbyła się w Krakowie w dniach 29.02 – 01.03.2024 – gdzie spotkali się fachowcy specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach, takich jak przewierty sterowane, HDD, mikrotuneling i direct pipe.

Jednym z prelegentów konferencji był nasz ekspert, który przedstawił referat pod tytułem „Dobór skutecznej metody zabezpieczania antykorozyjnego połączeń spawanych rurociągów przesyłowych w procesach instalacji bezwykopowych.” Jako doświadczony dostawca rozwiązań chcemy dzielić się wiedzą dotyczącą właściwego doboru zabezpieczeń połączeń spawanych (FJC) dla przekroczeń bezwykopowych. W tym zakresie nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie oparte na realizacji projektów w kraju i za granicą. AGCOR GROUP Sp. z o.o. tylko w okresie ostatnich trzech lat dostarczyła rozwiązania dla ponad 2500 spoin w rurociągach przesyłowych instalowanych metodami bezwykopowymi.

Warto wspomnieć, iż poza doradztwem i dostarczaniem materiałów wykonujemy również usługi w zakresie wykonywania dostarczanych rozwiązań – zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą!