AGCOR

Morskie offshore

Rozwiązania wykorzystywane w obszarze morskim

Konstrukcje offshore należą do najbardziej wymagających, a projekty ich zabezpieczenia do najbardziej skomplikowanych. Zapewniamy specjalistyczne powloki przeznaczone dla przemysłu wydobywczego gazu, ropy naftowej, energetyki wiatrowej i konstrukcji morskich.

Wszystkie produkty przeznaczony dla przemysłu morskiego znajdziesz skatalogowane poniżej.

Materiały do zabezpieczenia konstrukcji stalowych oraz offshore

AGCOR

SEASHIELD ™ SYSTEM

systemy dla pali i konstrukcji morskich

więcej
AGCOR

STEELCOAT™ SYSTEM

powłoki dla konstrukcji i rurociągów nadziemnych

więcej

Materiały kompozytowe – naprawa ubytków oraz wycieków

AGCOR

REINFORCEKiT® 4D

kompozytowy system naprawy i wzmocnienia rur

więcej
AGCOR

REINFORCEKiT® 1D

aktywowany wodą poliuretanowy system naprawy i wzmocnienia rur

więcej
AGCOR

REFLANGEKiT®

naprawa aktywnej nieszczelności połączenia kołnierzowego

więcej
AGCOR

ROLLERKiT®

ochrona lub naprawa kompozytowa korozji pod podporą (CUS)

więcej
AGCOR

REINFORCEKiT® Patch

system długoterminowej naprawy uszkodzonego zbiornika

więcej
AGCOR

STOPKiT®

system awaryjnej naprawy wycieku rurociągu do 80bar (EPRS)

więcej
AGCOR

TANKiT®

system awaryjnej naprawy uszkodzonego zbiornika

więcej

Plastyczne powłoki taśmowe "na zimno"

AGCOR

System PREMTAPE™ A30

system PREMTAPE™ A30 Plastyczna powłoka taśmowa na zimno

więcej